PISANIE PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH – KRYMINOLOGIA

Jesteś wielbicielem powieści detektywistycznych, od zawsze pociągały Cię filmy kryminalne? A może myślałeś, jak to by było znaleźć się na miejscu osób prowadzących śledztwa? W takim razie być może powinieneś się zastanowić nad podjęciem studiów na kierunku kryminologia. Jest to dziedzina nauki łącząca w sobie takie dyscypliny jak socjologia czy psychologia. Zajmuje się badaniem przyczyn zachowań przestępczych, z czego one wynikają oraz jak je zwalczać. Na studiach nauczysz się określać profil ofiary i przestępcy, zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Przygotujesz się także w zakresie metod pomiaru i analizy zjawisk przestępczości. Poznasz także  instytucje zajmujące się tematem. Nauczysz się określać motywacje kierujące kryminalistami i zachowania społeczeństwa związane z czynami zabronionymi. W ujęciu bardzo szerokim i teoretycznym zapoznasz się ze wszelkimi aspektami społecznymi i psychologicznymi przestępstw. Celem tego wszystkiego będzie umiejętność odpowiedzenia na pytanie; czemu jedne osoby popełniają przestępstwa a inne nie? Narzędzia, dostarczą Tobie studia na kierunku kryminologia posłużą pomocą w przyszłym zawodzie. Więc jeśli marzy się Tobie sprawiedliwy świat i chcesz się do tego przyczynić, kryminologia to kierunek dla Ciebie. Już przy pisaniu samej pracy licencjackiej i magisterskiej masz okazję wcielić się w rolę śledczego. 

Praca licencjacka i magisterska z kryminologii

Po zakończonym cyklu nauki przychodzi czas na napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej z kryminologii. Bazując na uzyskanej wiedzy, można się zająć wybranym przez siebie zagadnieniem. Przykładowe tematy prezentują się następująco:

 • taktyka przesłuchania świadka
 • ślady pamięciowe w kryminalistyce
 • identyfikacja genetyczna w procesie karnym
 • kryminalistyczne badania włosów ludzkich
 • kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów
 • kryminalistyczne badania broni palnej i amunicji
 • kryminalistyczne badania broni białej i śladów jej użycia
 • badania techniczne dokumentów
 • taktyka przesłuchania podejrzanego
 • taktyka przesłuchania pokrzywdzonego
 • taktyka przesłuchania świadka
 • kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzeń na podstawie śladów krwawych
 • badania mechanoskopijne w kryminalistyce
 • przestępstwa w Sieci Internet. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne
 • ocena opinii biegłego w postępowaniu karnym. Standardy i kryteria

Wyżej wymienione tematy brzmią groźnie. Sama kryminologia to kierunek dla ludzi o mocnych nerwach, cechujących się bystrością,  dociekliwością, otwartym, analitycznym umysłem, kreatywnością i pomysłowością. Analizowane w pracy licencjackiej lub magisterskiej przykłady, mogą być drastyczne. Dlatego też ważne, aby osoba podejmująca się studiów na kierunku kryminologia miała silną osobowością  i była odporna na stres.

Co po kryminologii? Ścieżka zawodowa

Po zakończeniu toku nauczania i obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej z kryminologii nadchodzi czas wyboru ścieżki zawodowej. Do wyboru mamy aktywną formę pracy lub też spokojną, polegającą na wykonywaniu badań naukowych. Można pracować w laboratoriach kryminalistycznych, instytucjach rządowych i pozarządowych badających społeczeństwo lub też w policji. Możliwe jest także podjęcia się zawodu detektywa czy też roli dziennikarza. A także wiele innych. Przestępczość towarzyszy ludzkości od samego początku jej istnienia i z roku na rok wzrasta, dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów posiadających praktyczną wiedzę w dziedzinie kryminologii jest nieustające. Sposoby przeciwdziałania przestępstwom wciąż są rozwijane. Świeże umysły z nowymi, nabytymi umiejętnościami potrafią wiele wnieść w rozwoju tej jakże pasjonującej dziedzinie, jaką jest kryminologia.

Rekomendowane artykuły