PISANIE PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA

Ziemię mamy jedną i w najbliższym czasie nie zanosi się na kolonizację innej planety. Poza tym należy szanować miejsce, które daje nam życie. Tym właśnie zajmuje się dziedzina zwana ochroną środowiska. Wbrew łagodnie brzmiącej nazwy, kierunek ten wiąże się z wieloma przedmiotami ścisłymi. Chemia, biologia, fizyka, a także matematyka – to podstawa aby móc się odnaleźć jako student ochrony środowiska. Kierunek ten zaopatrzy Cię w umiejętności i wiedzę doskonalone za pomocą praktyk i laboratoriów. Będziesz analizować skażenie środowiska, monitorować i modelować procesy zachodzące w nim. Jako że ochrona środowiska to dość obszerna dziedzina nauki, dzieli się ona na różne specjalizacje, po których odbyciu napiszesz pracę licencjacką i magisterską z ochrony środowiska. Możesz mieć do wyboru:

 • zarządzanie ochroną środowiska
 • ekoinżynieria
 • ochrona przyrody
 • odnawialne źródła energii
 • ekologia człowieka
 • geoekologia
 • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych
 • systemy ochrony środowiska
 • biotechnologia środowiska
 • zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • zdrowie i środowisko
 • gospodarka odpadami
 • monitoring i zarządzanie środowiskiem
 • gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
 • informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
 • nowoczesne metody instrumentalne
 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • technologie w ochronie środowiska
 • ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
 • diagnostyka skażeń środowiska

Oczywiście przygotuj się na to, że Twoje studia będą bardzo wymagające i zabierające mnóstwo czasu. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe oraz terenowe – Oto studia z ochrony środowiska w pigułce. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jednak warto, jeśli kochasz środowisko i pragniesz mieć swój wkład w walce ze szkodami poczynionymi przez człowieka. 

Praca licencjacka i magisterska z ochrony środowiska

Oto, po zakończonym etapie studiowania nadchodzi najwyższy czas, aby napisać pracę licencjacką i magisterską z ochrony środowiska. Zadanie to nie należy najłatwiejszych i może generować wiele stresu i nieprzespanych nocy. Dlatego też wielu, nawet najbardziej przekładających się studentów poszukuje pomocy specjalistycznej w napisaniu pracy licencjackiej i magisterskiej z tej jakże fascynującej i potrzebnej nauki, jaką jest ochrona środowiska.

Ochrona środowiska – co dalej? Kariera zawodowa

Po zakończeniu tych jakże wymagających studiów i napisaniu dobrej pracy licencjackiej i magisterskiej z ochrony środowiska nadchodzi pora aby rozejrzeć się po rynku pracy. Co czeka absolwenta ochrony środowiska? Możliwości jest wiele. Zaopatrzony w solidną wiedzę i praktyki, możesz pracować w takich miejscach, jak:

 • Instytucje państwowe zajmujące się ochroną oraz monitorowaniem środowiska
 • Gminne, powiatowe, wojewódzkie wydziały ochrony środowiska 
 • Instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem
 • Fundacje
 • Firmy konsultingowe
 • Organy administracji centralnej
 • Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • Biura planowania przestrzennego
 • Instytucje powiązane z integracją, Unią Europejską
 • Firmy zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem

Oczywiście możliwości jest o wiele więcej. Wszystko zależy od tego, w jakim rodzaju pracy się najlepiej odnajdujesz, a także od rodzaju Twojej specjalizacji. Jedno jest pewne; nie zabraknie Ci ofert pracy. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny ochrony środowiska wciąż rośnie, wraz z poziomem skażenia środowiska naturalnego, niestety. Dlatego też czas zabrać się do dzieła i spróbować dać coś od siebie światu. Zacznij już dziś!

Rekomendowane artykuły