PISANIE PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH FILOLOGIA POLSKA

Jeśli lubisz czytać, świetnie odnajdujesz się w języku polskim i pragniesz rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, odnajdziesz się na kierunku filologia polska. Wybitnie humanistyczny kierunek dla ludzi o otwartych umysłach, miłośników literatury i poezji, umiejących samodzielnie myśleć. Przygoda drukiem pisana.  W trakcie cyklu kształcenia, student będzie miał za zadanie zatopić się w świecie literatury oraz zapoznać z dziejami ojczystego języka. Nie zawsze będzie dane mu czytanie interesującej twórczości piśmienniczej. Jednak wiedza wyniesiona będzie bezcenna i pozwoli na napisanie wartościowej, bogatej w piękny język pracy licencjackiej i magisterskiej. 

Filologia Polska – Przykładowe specjalizacje

Ogólnohumanistyczne przygotowanie z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa zaowocuje rozwiniętą kompetencją językową połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych. Student nauczy się analizować  procesy, zjawiska  literackie, kulturowe i językowe. Będzie miał szansę zapoznać się z bogactwem kultury polskiej w kontekście kultury europejskiej. Obycie w świecie literatury, umiejętność profesjonalnej analizy tekstów literackich skutkuje sprawnością formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Wybrane specjalizacje:

 • Nauczycielska
 • Literaturoznawstwo
 • Literatura dzieci i młodzieży
 • Nauczanie polonistyczne wśród obcokrajowców
 • Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa
 • Dyskurs publiczny
 • Edytorstwo i redakcja tekstu
 • Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

Każda z nich otwiera inną drogę możliwości i przygody z nauką. Wystarczy jedynie odpowiednio wybrać i cieszyć się zdobywaną wiedzą, a także dyskusjami wraz z innymi pasjonatami na tym, dającym szerokie perspektywy kierunku

Praca licencjacka i magisterska z filologii polskiej

Napisanie pracy pisemnej licencjackiej i magisterskiej z filologii polskiej, wymaga dużej pracy i determinacji. Jednakże dostęp do źródeł jest imponujący. Oprócz tradycyjnych bibliotek student ma także dostęp do cyfrowych, zdigitalizowanych materiałów.

Struktura i zakres jest zależna w znacznym stopniu od specjalizacji. 

Jednakże Należy  pamiętać o jednej, podstawowej zasadzie. Wykonana praca, zarówno licencjacka, jak i magisterska  musi mieć formę rozprawy naukowej, napisanej językiem literacko-naukowym. Wykazanie się bogactwem językowym, wiedzą na temat literatury oraz samodzielnym myśleniem, jest podstawą napisania dobrej pracy licencjackiej i magisterskiej z filologii polskiej

Kariera zawodowa

Filologia polska otwiera wiele możliwości. W zależności od specjalizacji absolwent może rozwinąć swoją ścieżkę kariery w:

 • Instytucjach kultury
 • Mediach
 • Szkole i edukacji
 • Marketingu i public relations
 • Na uniwersytecie

Oczywiście nie jest to zamknięta lista. Filologia polska stanowi podstawę do rozwoju w wielu dziedzinach. Opanowanie języka ojczystego na wysokim poziomie, połączone z szeroką wiedzą humanistyczną i umiejętnością argumentowania swoich wypowiedzi, daje obraz osoby wysoce kompetentnej, zdolnej i atrakcyjnej intelektualnie. W końcu nie ma nic bardziej podstawowego, aniżeli posługiwanie się językiem ojczystym. Napisanie pracy magisterskiej i licencjackiej z języka polskiego będzie stanowić wisienkę na torcie i bilet do wielu bardzo ciekawych zawodów.

Rekomendowane artykuły